35 ngày từ vựng TOEIC

Hình ảnh từ vựng trong Quizlet

Link Quizlet: https://quizlet.com/class/23385692/

Lưu ý: 35 ngày từ vựng được sử dụng kèm sách 35 ngày TOEIC LISTENING

Link sách: https://vavivu.com/tang-sach-chinh-phuc-toeic-listening-trong-35-ngay/

1 thought on “35 ngày từ vựng TOEIC”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *